Jeden pohled nestačí.

Tento obraz jsem maloval mnoho a mnoho hodin, vznikal několik týdnů. Pečlivě jsem rozmýšlel každý tah štětcem, každou tečku.

Nějakou dobu si hledal své „správné místo“, až bylo nalezeno u Luďka…